Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

EU klar for å modernisere opphavsretten på nettet

Nå skal det bli enklere for europeiske forbrukere å få tilgang til for eksempel eget Netflix-abonnement, selv om de har krysset grensen til et annet EU-land. Den 9. desember la EU-kommisjonen frem flere forslag som en oppfølging av strategien for å styrke det digitale indre markedet.
Opphavsrett_EU.jpg
Det blir snart mulig for EU-borgere å reise med det digitale innholdet de har kjøpt i sitt hjemland, og få tilgang til dette på nøyaktig samme måte, også i utlandet. Illustrasjonsfoto: iStock

Enklere å reise med digitalt innhold som film, musikk, e-bøker og spill

EU-kommisjonen foreslår nye regler som skal modernisere opphavsrettsreglene for digitale tjenester, og gjøre det enklere for forbrukere å reise over landegrensene med digitalt innhold de har kjøpt eller abonnerer på.

Den raske utviklingen av digitale tjenester og bruken av bærbare digitale enheter har, ifølge EU-kommisjonen, ført til at at dagens europeere forventer å kunne bruke digitalt innhold som de har kjøpt eller abonnerer på, uavhengig av hvor de befinner seg i Europa.

Per i dag risikerer forbrukere å bli avskåret fra å bruke de digitale tjenestene når de reiser over landegrensene. Det kan for eksempel dreie seg om filmer, musikk, sportssendinger, e-bøker eller spill. Målet med det nye forslaget er at EU-borgerne skal kunne reise med det digitale innholdet de har kjøpt i sitt hjemland og få tilgang til dette på nøyaktig samme måte, også i utlandet.

Bedre tilgang til innhold kan bidra til å bekjempe piratkopiering

Undersøkelser viser at 22 % av europeere mener at det er akseptabelt å laste ned ulovlig digitalt innhold, som musikk og film, hvis det ikke finnes lovlige alternativer i deres land. Tanken er at bedre adgang til lovlig innhold over landegrensene er med på å bidra til å bekjempe piratkopiering.

De nye reglene for overføring av digitalt innhold på tvers av landegrensene forventes å bli en realitet i EU i 2017. Ettersom det her er snakk om en EU-forordning, vil den gjelde automatisk i alle de 28 EU-medlemslandene hvis den vedtas.

Om de foreslåtte endringene i EU skal få virkning i Norge på sikt vil måtte vurderes konkret i forhold til EØS-avtalen.

Enklere regler for nettsalg i hele EU

Det andre forslaget EU-kommisjonen har lagt frem skal gjøre det enklere for virksomheter å utvide online-salg over landegrensene.

Undersøkelser viser at det er et stort ubrukt potensiale for e-handel på tvers av grensene i EU. E-handelen er i EU, som i Norge, i sterk vekst. Men, foreløpig er det bare 12 % av EUs detaljhandlere som selger til forbrukere i andre EU-land via nettet. 44 % av forbrukerne handler i nettbutikker i eget land, mens kun 15 % handler i nettbutikker i andre EU-land.

Kommisjonen foreslår nå harmonisering av regelverket som omhandler kjøp og salg av varer via nettet. Et mer enhetlig regelverk vil gjøre det enklere for forhandlere å tilby varer og tjenester på tvers av landegrensene. Regelendringene vil også gi forbrukerne bedre beskyttelse ved kjøp fra utenlandske tjeneste-tilbydere og nettbutikker.

Det er forventet at lovforslagene vil åpne for økt handel og innovasjon, større tilbud av varer og tjenester og mer konkurransedyktige priser.

Du kan lese mer om lovforslagene her:

Pressemelding fra EU-kommisjonen

Regulation of the European Parliament and og til Council:  on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market (pdf)