Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Samarbeid med Tolletaten i Norge

Både i Norge og i utlandet kan du som innehaver av immaterielle rettigheter be tollmyndighetene om assistanse til å stoppe piratkopier. Du kan gi informasjon til tollmyndighetene som gjør det enklere for tolltjenestemenn å avdekke ulovlige kopier.

Det finnes ulike måter å be om assistanse på. Nedenfor kan du lese om de ulike alternativene slik at du kan velge det mest fordelaktige for din bedrift. 

Samarbeid med tollmyndighetene i Norge:

Tilbakeholdelse på eget initiativ

Tollmyndighetene kan på eget initiativ holde tilbake varer på vei inn i landet, som de mistenker kan være piratkopier. Tolletaten kontakter rettighetshaveren som har ti virkedager på å skaffe en midlertidig forføyning fra Tingretten, hvis varene skal holdes tilbake lenger.

Melding om brudd på immaterielle rettigheter til Toll – anmodning om bistand

Har du immaterielle rettigheter til et produkt, som varemerker eller designrettigheter, og mistenker piratkopier, kan du også melde fra til Tollmyndighetene og be om bistand til å avdekke piratkopier. En slik melding er gyldig for ett år av gangen. Tjenesten er gratis.

Meldingen gir Toll et ekstra insentiv til å se etter varer som krenker dine rettigheter og gjør Tollvesenet i stand til å gjennomføre mer treffsikre kontroller for å avdekke piratkopier.

Tollmyndighetene gir deg beskjed hvis mistenkelige kopivarer er på vei inn i landet. Tollmyndighetene varsler deg som rettighetshaver og kan holde tilbake varene i 10 dager.

Du kan deretter innhente midlertidig forføyning fra Tingretten og sikre at Tollmyndighetene holder tilbake varene i et lengere tidsrom. Hvis midlertidig forføyning ikke skaffes innen fristen, kan varene tillates innført til importøren.

Du kan også henvende seg til Tolletaten for bistand til å avdekke piratkopier. Slike henvendelser kan meldes til Tolletaten på e-post ipr.tad@toll.no.

 Les mer om hvordan tollmyndighetene kan bistå på Tolletatens nettside 

Midlertidig forføyning – tilbakeholdelse i mer enn 10 dager

Når tollvesenet beslaglegger varer på grensen, enten på eget initiativ eller på bakgrunn av en anmodning om bistand, har rettighetshaveren 10 dager på å innhente en midlertidig forføyning fra Tingretten hvis han ønsker at varene skal holdes tilbake lenger.

Rettighetshaveren kan også anmode retten om en midlertidig forføyning på generelt grunnlag, uten at det foreligger et konkret tilfelle av tilbakeholdte varer. Slike forføyninger gjelder for ett år av gangen før du må anmode om en ny. Virksomheten melder fra til Tollvesenet at de har fått en slik midlertidig forføyning. Denne typen midlertidige forføyninger er vanlige blant rettighetshavere som har løpende problemer med piratkopier.

Etter at tingretten har gitt en midlertidig forføyning, er det opp til rettighetshaveren å komme til enighet med importøren om hva som skal skje med de tilbakeholdte varene. Tingretten setter en kort frist for dette.

Les mer om midlertidige forføyninger på Tollvesenet sin nettside

Vurder en «Brand Identification Guide» for din virksomhet

Noen virksomheter velger å utvikle en «Brand Identification Guide» som kan leveres ut til håndhevingsmyndigheter som toll og politi. Her kan rettighetshaverne gi opplysninger og vise bilder av piratkopierte produkter og ekte produkter, og vise hva tjenestemennene skal se etter for å avsløre kopier. Du kan informere om hvordan lovlige varer er pakket, og om hvilke transportruter som benyttes for den lovlige varestrømmen, slik at tjenestemenn i toll og politi lettere kan fatte mistanke hvis varepartier fraviker fra dette.

På grensen: et magasin fra Tolletaten

På grensen: et magasin fra Tolletaten

Tolletaten utgir et magasin for næringslivet, statlig forvaltning og media. Magasinet kommer ut 4 ganger i året.

Mer informasjon om "På grensen"

Sist oppdatert: 22. juni 2016