Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

UNODCs kampanje mot piratkopiering

UNODC er FNs organ for bekjempelse av narkotika og kriminalitet. I juni 2014 lanserte UNODC en omfattende kampanje mot piratkopiering.

Kampanjen går under navnet «Counterfeit: Don't buy into organized crime» og som navnet tilsier fokuserer den særlig på koblingen mellom piratkopiering og organisert kriminalitet.

Kampanjen tar sikte på å påvirke forbrukerne til å velge bort piratkopierte varer, og viser hvor skadelig handel med piratkopierte varer faktisk er, både for enkeltpersoner og for samfunnet.

Det legges særlig vekt på å belyse risikoen piratkopierte varer har for helse, miljø og sikkerhet, og hvordan det er en direkte kobling mellom piratkopiering og andre alvorlige former for kriminalitet som korrupsjon, hvitvasking og narkotikahandel.

Les mer om kampanjen mot piratkopiering:

Counterfeit: Don't buy into organized crime.

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2015