Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Undersøkelse om EU-borgeres syn på immaterielle rettigheter

Undersøkelsen analyserer EU-borgeres bevissthet om, og forhold til, immaterielle rettigheter. Videre ser den på forbrukeratferd på området.

Økonomisk vekst og velferd i EU er avhengig av vedvarende innovasjon og kreativitet. I EUs strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020, er immaterielle rettigheter identifisert som et viktig instrument for framtidig politikk om velstand og innovasjon. Det var derfor viktig å undersøke europeiske borgeres syn på immaterielle rettigheter.

EU-Observatoriet på vegne av EUIPO står bak den omfattende opinionsundersøkelsen. Det er den første av sitt slag i Europa.

Resultatene viser at 86 % av de spurte er enige i at beskyttelse av immaterielle rettigheter bidrar til kvalitet for varer og tjenester.

Hele 96 % mener at immaterielle rettigheter er viktige fordi de støtter opp om innovasjon og kreativitet ved at opphavsmennene blir belønnet.

Videre sier 69 % at de verdsetter immaterielle rettigheter fordi de mener at disse bidrar til økonomisk vekst og arbeidsplasser.

På den annen side viser undersøkelsen at 34 % av EU-borgerne mener at det kan forsvares å kjøpe piratkopierte varer til privat bruk for å spare penger, og 22 % mener at det er akseptabelt å laste ned ulovlig hvis det ikke finnes lovlige alternativer. Videre synes 42 % av EU-borgere at det er akseptabelt å laste ned ulovlig til privat bruk.

Undersøkelsen bygger på omfattende intervjumateriale. Den skal følges opp med jevne mellomrom for å se utviklingstrender.

Les rapporten:

Undersøkelsen om EU-borgeres syn på immaterielle rettigheter (PDF) er tilgjengelig på nettsidene til EU-Observatoriet.

 

 

Sist oppdatert: 24. mars 2015