Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Studie om ulovlig IPTV i EU

Med begrepet ulovlig IPTV menes uautorisert levering av TV-innhold over internett. Hensikten med studien er å belyse fenomenet og forretningsmodellen bak ulovlig IPTV, for på denne måten å danne grunnlag for håndheving og mulige reaksjoner overfor de som står bak denne formen for kriminalitet.

Studien er foretatt av et tverrfaglig forskerteam innenfor juss, økonomi og data ved Bournemouth University på oppdrag fra EU-Observatoriet og er den første store, tverrfaglige undersøkelsen av ulovlig IPTV.

Studien viser at IPTV-distribusjon som krenker opphavsrett, spenner fra velorganiserte store virksomhetsstrukturer til små individuelle virksomheter.

Tilbyderne gir tilgang til det sammen, nemlig livestreamede kanaler, men opererer på forskjellige platformer, retter seg mot forskjellige målgrupper og har forskjellige prisstrategier samt ulik tilstedeværelse på sosiale medier.

Overtredelsen skjer når tilbyderen av det uberettigede innholdet lovlig streamer innhold fra en lovlig distributør eller levrandør, for deretter å stille dette til rådighet for tredjemann. Tredjepartene kan enten være sluttbrukere eller mellommenn.

Analysen viser at ulovlig IPTV gjerne benytter én av følgende tre forretingsmodeller:

  • Ulovlig IPTV abonnement: Kundene får tilgang til en rekke TV-kanaler ved å tegne abonement og betale et gebyr. IPTV-innhold stilles til rådighet for streaming på ulovlige hjemmesider eller apper. Denne forretningsmodellen er med andre ord basert på salg av uæutoriserte abonementer der inntjeningen genereres av de månedlige innbetalingene.
  • Bussines to bussiness modellen: Denne forretingsmodellen er rettet mot videresalg av pakker av IPTV-kanaler og fasiliterer for videresalg av ulovlig IPTV. Den kombineres ofte med direktesalg av ulovlige IPTV-abonementer som nevnt ovenfor. Tilbyderne har dermed to ulike inntektskilder.
  • «Streaming-portal modellen»: Denne modellen går ut på å samle lenker til streamingnettsteder og stille disse til rådighet for sluttbrukeren. IPTV-streaming etter denne modellen er ofte gratis og av lavere kvalitet enn der man tegner abonnement. Innholdet tilbys gratis men genererer likevel inntekter til bakmennene gjennom indirekte kilder, som å spre malware eler kreve betaling fra «pay per view» eller «pay per click»- reklame.

Økonomisk analyse – antall brukere og hvor mye bakmennen tjener på den ulovlige virksomheten

Studien inneholder også økonomiske analyser der formålet er å kartlegge hvor mange som har adgang til uautroisert IPTV-innhold, samt hva de som krenker opphavsrettighetene tjener på den ulovlige virksomehten.

Resultatene tyder på at 3,6% av befolkningen i EU (13,7 millioner) streamer ulovlig IPTV.

Videre tjente de som ulovlig tilbyr IPTV som krenker opphavsrettigheter 942 millioner Euro i 2018. Den enkelte bruker av ulovlig IPTV brukte i gjennomsnitt 5,74 Euro i måneden på å få tilgang til innholdet.

Forbruket av ulovlig IPTV varierer relativt mye mellom EU-landene. Nederland og Sverige er hardest rammet, her har nesten 9% av befolkningen tilgang til ulovlig IPTV. Romania og Bulgaria er minst påvirket, her har rundt 1% av befolkningen slik tilgang.

Når det gjelder inntjening er størrelsen på befolkningen en viktig faktor, slik at det er i England, Frankrike og Tyskland at bakmenenne tjener mest. 57% av inntektene genereres i disse landene.

Les mer om studien på nettsidene til EUIPO (pdf)

 

Sist oppdatert: 14. januar 2020