Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Studie om immaterielle rettigheter i europeiske skoler

En studie fra EU-Observatoriet viser at de fleste barn og unge i Europa ikke har immaterielle rettigheter som eget fag på skolen. Unntaket er opphavsrett, som kommer inn som et emne på ulike nivåer av skolegangen i de forskjellige EU-landene.

Andre immaterielle rettigheter, som varemerker, patent og design, står det verre til med − disse emnene står sjeldent oppført på lærerplanen.

Immaterielle rettigheter blir regnet som en stadig viktigere nøkkelfaktor for innovasjon og økonomisk vekst. Da er det ekstra urovekkende at tidligere studier fra EU-Observatoriet viser at særlig unge europeere har høy toleranse for ulovlig nedlastning og kjøp av piratkopier. Unge har liten forståelse og respekt for at det ligger store verdier i immaterielle rettigheter, også for dem selv og for deres lokalsamfunn og fremtidige sysselsetting.

Studien sammenligner undervisning av immaterialrettigheter i EU-landene med undervisning av disse fagene i særlige innovative land utenfor EU, nemlig USA, Sveits, Singapore og Hong Kong. Heller ikke i disse landene er immaterialrett et eget fag på skolen, men integreres i varierende grad inn i andre fag.

Rapporten peker på gode eksempler på IPR-undervisning fra ulike land, og fremhever at mange av de gode undervisnings-eksemplene kommer fra samarbeidsprosjekter mellom skole og privat og offentlig sektor.

Videre understrekes det at man fortsatt har en lang vei å gå i arbeidet med å integrere immaterialrett som et viktig fagområde i skolegangen for europeiske barn og unge, og at dette vil kreve økt samhandling mellom myndigheter, læringsinstitusjoner og andre interessenter.

Studien finner du her:

Intellectual Property and Education in Europe

Sist oppdatert: 23. oktober 2015