Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Studie om brudd på opphavsrett på nett – trender og årsaker

En studie fra EU-Observatoriet ser på omfanget av brudd på åndsverkloven. I hvilken grad bruker europeere musikk, film og TV-programmer fra online-kilder som krenker opphavsrettigheter?

Den gode nyheten er at bruk av piratkopiert digitalt innhold synker på europeisk nivå. Mellom 2017 og 2018 sank bruken av piratkopiert innhold med 15%. Nedgangen var størst for musikk med 32%, etterfulgt av nedgang på 19% for film og 8% for TV.

Men fremdeles oppsøker den europsike gjennomsnittforbrukeren piratkopiert innhold 9,7 ganger i måneden. Her er det imidlertid store forskjeller i de ulike EU landene, med Litauen og Latvia på topp med nesten 26 ganger per måned. Finland er det landet der færrest innbygere oppsøker piratkopiert innhold online, med mindre enn 4 ganger i gjennomsnitt per måned.

Ulikhetene forklares med at landene der forbrukerne i størst grad oppsøker piratkopiert innhold har større sosial ulikheter og også større lønnsforskjeller, og at det generelt er større aksept for å krenke immaterielle rettigheter digitalt i disse landene.

Studien finner du på nettsiden til EUIPO:

Online Copyright Infringement in the European Union – music, films and TV (2017-2018) Trends and Drivers (pdf)

Mer informasjon om hovefunnene finner du her:

Online Copyright infringement in the European Union

Sist oppdatert: 19. desember 2019