Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Statusrapport om piratkopiering og verdien av immaterielle rettigheter 2020

I en periode over flere år har det blitt dokumentert at piratkopiering og annen IPR-kriminalitet ikke kun er «offerløse forbrytelser». Dette fremkommer enda tydeligere gjennom EUIPOs og EU-Observatoriets statusrapport for 2020.

På europeisk nivå er det store verdier knyttet til immaterielle rettigheter. Virksomheter som benytter seg av IPR som strategisk virkemiddel bidrar til 45% av EUs samlede BNP. På grunn av de store verdiene knyttet til immaterielle rettigheter er ulovlig utnyttelse og krenkelser av slike rettigheter utbredt. Organiserte kriminelle som fasiliterer handelen med piratkopier, er ofte også dypt involvert i annen alvorlig kriminell virksomhet, som hvitevasking, menneskehandel og noen ganger også tvansgarbeid. Dette dokumenteres nærmere i Europols rapport fra juni 2020.

Det fremkommer videre av statusrapporten at de organiserte kriminelle gruppene som driver med piratkopier blir stadig mer komplekse, og teknologien som benyttes er avansert. Distribusjonskanalene utvikles, og typer produkter som forfalskes øker stadig. Internett brukes i stor utstrekkning for å markedsføre og distribuere varene. Internett brukes i stor utstrekkning for å markedsføre og distribuere varene.

Handelen med piratkopieri utgjør 3,3% av verdenshandelen

Undersøkelser foretatt av OECD i 2019 viser at handelen med piratkopier utgjør 3,3% av verdenshandelen, og 6,8% av varene som importeres inn til EU er piratkopierte varer.

I en serie med rapporter har EUIPO undersøkt hvor mye 11 lovlige bransjer taper årlig grunnet falske varer. Undersøkelsene viser at ca. 830 milliarder kroner årlig har gått tapt i disse bransjene, i løpet av perioden 2013-2017.

EU-landene taper 671 000 arbeidsplasser i lovlige virksomheter grunnet handelen med piratkopier og 150 milliarder kroner i året går tapt i skatteinntekter.

Fare for forbrukernes helse og sikkerhet

Uavhengig av de økonomiske tapene som skyldes piratkopier, peker rapporten på at de falske varene også utgjør en alovlig trussel mot folks helse og sikkerhet. I mars 2020 publiserte OECD og EUIPO en rapport som viser at alle typer legemiddler forfalskes, som for eksempel antibiotika, kreftmedisiner og legemidler mot hjerte- og karsykdommer.

Etter utbruddet av covid-19 pandemien har bakmennene bak piratkopiene vendt sin produksjon mot falskt verneutstyr, piratkopierte tester og falske behandlingsformer mot sykdommen.

Ved å analysere data fra markedsovervåkningsmyndighetene i alle EU-landene, har EUIPO dokumentert farene for forbrukernes helse og sikkerhet. Produkter som leketøy, klær, elektriske apparater og andre alminnelige forbruksvarer er analysert. Farene de falske produktene utgjorde bestod blant annet i eksponering for farlige kjemikalier og toksiner, kveling, elektrisk støt og brann.

Det ble også fremhevet at en del av de farlige piratkopier, som for eksempel forfalskede sprøytemidler til landbruket, både utgjør en fare for bøndene som benytter dem i jordbruksproduksjonen og for forbrukerne som til slutt spiser varene som har blitt eksponert for de piratkopierte plantevernmidlene.

Les EUIPOs statusrapport 2020 om krenkelser av immaterialrettigheter 

 

Sist oppdatert: 23. juni 2020