Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Selv de mest innovative landene i verden mangler IPR-undervisning

Land der økonomien i høy grad er knyttet til IPR, gjør lite for å undervise barn og unge om immaterielle rettigheter, viser en ny studie.

En studie utført av Center for Intellectual Property Understanding, CIPU, viser at undervisning om IPR er forbeholdt jusstudenter, selv i de mest innovative landene.

Studien tar for seg seks land - USA, Sverige, England, Kina, Japan og Sør Korea - og ser nærmere på hvordan det undervises om IPR i skolen. IPR-opplæring for jurister holdes da utenfor.

Resultatet viser at Kina og Japan er de eneste landene der IPR er en del av undervisningsplanen for barn og unge. I de andre landene er det forskjellige ad hoc-tiltak på visse nivåer, men ingen planmessig undervisning om emnet.

Les studien fra CIPU "The State of IP Education Worlswide: Seven Leading Nations" (pdf)

Sist oppdatert: 19. mars 2018