Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Ny studie med tips og råd til underleverandører for å unngå piratkopier

I mars 2015 publiserte International Chamber of Commerce (ICC) en studie som tar for seg underleverandørenes sårbarhet i situasjoner som involverer piratkopiering i forsyningskjeden. Studien gir nyttige tips og råd til hvordan slike virksomheter kan unngå piratkopiene.

Piratkopierte deler finner veien inn i legitime produkter

Stadig mer komplekse forsyningskjeder skaper risiko for infiltrasjon av piratkopierte varer inn i de legitime handelskanalene. Jo flere mellomledd, jo større er sjansen for at det sniker seg inn forfalskede komponenter og råvarer.

Råvarer, elektroniske komponenter, ingredienser og andre deler som er forfalsket finner veien inn i sluttprodukter som mobiltelefoner, biler, fly, sigaretter, plantevernmidler og legemidler. Underleverandører på nettet støter også på piratkopier i en lang rekke sammenhenger.

Nytt studie

International Chamber of Commerce (ICC) har en egen enhet kalt BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) som arbeider med å bekjempe piratkopiering.

BASCAP har nå sett på virksomheter som tilbyr ulike varer og tjenester til hovedleverandører, slik som råvarer og komponenter, transporttjenester og utleie av lager og eiendommer. Rapporten tar også for seg underleverandører innen online-tjenester, som nettportaler eller markedsplasser på nett, markedsførere og tilbydere av infrastruktur og betalingstjenester.

Hensikten med studien er å øke bevisstheten om underleverandørenes sårbarhet i møte med kriminelle nettverk eller andre, som utnytter dem i sin piratvirksomhet.

Studien ser på eksisterende måter å håndtere problemet på, og identifiserer alternative ordninger som virksomhetene kan vurdere for å bekjempe piratvirksomheten. Rapporten presenterer også gode eksempler på samarbeid mellom rettighetshavere, myndigheter og underleverandører.

BASCAP-rapporten finner du på ICCs nettside:

Roles and Responsibilities of Intermediaries: Fighting counterfeiting and piracy in the supply chain

 

Sist oppdatert: 13. april 2015