Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Rapporter fra UK IP Crime Group

IP Crime Group er et nettverk i England, ledet av UK Intellectual Property Office (UKIPO).

Nettverket består av representanter fra industrien, de myndighetene som er satt til å håndheve regelverket og andre myndigheter som samarbeider mot inngrep i immaterielle rettigheter.

Hvert annet år utgir nettverket en omfattende rapport som viser tendenser og trusler knyttet til piratkopiering og varemerkeforfalskning. Rapporten inneholder statistikk og data fra håndhevingsmyndighetene og fra industrien, og rapporterer om ulike tiltak som er igangsatt for å bekjempe piratkopiering i England.

Tre relevante rapporter:

Den siste rapporten fra IP Crime Group for 2015/2016 (PDF) ble publisert i oktober 2016.

Rapporten fra IP Crime Group for 2013/2014 (PDF)

UK IP Crime Groups Highlight Report  (PDF) - en egen rapport for 2013/2014 som trekker frem "highlights" fra hovedrapporten.

Rapporten fra IP Crime Group for 2012/2013 (PDF).

 

Sist oppdatert: 12. oktober 2016