Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Rapport viser hvordan EU-landene satser på immaterielle rettigheter i skolen

EU-Observatoriet har nå samlet eksempler på praksis fra ulike land som er i gang med integrering av immaterielle rettigheter IPR i skolen.

I 2018 reviderte EU sine anbefalinger til medlemslandene om hvilke nøkkelkompetanser europeiske skoleelever og studenter skal få gjennom utdanningsforløpet.

Ifølge anbefalingene fra EU må IPR inn i læreplanene, slik at barn og unge lærer om egne og andres rettigheter i forhold til entrepenørskap, digitale ferdigheter og kunstneriske uttrykk.

Gode eksempler på hvordan IPR er integret inn i utdanningsforløpet

Anbefalingene om «Key Competences for lifelong learning» har innflytelse på EU-landenes videre utvikling av læreplanene i skolen, og mange europeiske land er nå i ferd med å endre læreplanene sine i henhold til dette. Samtidig er det utfordringer med å finne effektive måter å integrere IPR inn i skolen på.

EU-Observatoriet har derfor samlet eksempler på praksis fra ulike land, deriblant Sverige og Finland, som er i gang med integrering av IPR i skolen, i en rapport som kan være til inspirasjon for andre land.

Rapporten finner du på nettsiden til euipo.europa.eu

 

Sist oppdatert: 19. september 2019