Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Om organisert kriminalitet og piratkopiert tobakk, alkohol og legemidler

Rapport fra Storbritannia peker på at organisert kriminalitet er dypt involvert i handel med piratkopierte varer.

«Piratkopierte varer er lett tilgjengelig for publikum» sier rapporten. «Produktene er etterspurte, tilgjengelige ved et tastetrykk og representerer en betydelig risiko mot forbrukernes helse- og sikkerhet og våre felles samfunnsinteresser».

Rapporten, som ble publisert i desember 2014, peker på at ulovlig handel med piratkopiert tobakk, alkohol og legemidler i Storbritannia i økende omfang skjer gjennom organiserte kriminelle nettverk.

Rapporten, som er publisert av Royal United Services Institute (RUSI), fremhever lav risiko og høy profitt som grunner til at organiserte kriminelle finner det attraktivt å handle med piratkopier.

Det trekkes frem fire nøkkelpunkter som muliggjør at kriminelle nettverk kan posisjonere seg i piratkopierings-markedet:

Publikums aksept:

Forbrukere kjøper piratkopier og ignorerer at dette er ulovlige produkter. Mange forbrukere ser ikke at handel med piratvarer har alvorlige konsekvenser og en fortærende effekt, og anser kjøp av piratkopier for å være harmløst.

Større orientering mot lav-risiko:

Organiserte kriminelle orienterer seg i større grad enn tidligere mot lav-risiko aktiviteter.

Enkelt og effektivt salg over internett:

Netthandel har gjort det mye enklere og mer effektivt for kriminelle å selge piratkopierte varer.

Aktivitetene går under radaren:

Handelen foregår i det skjulte via nettet, og blir på mange måter usynlig for håndhevingsmyndighetene. 

Anbefalinger:

RUSI-rapporten anbefaler bevisstgjøringskampanjer, samt opprettelse av samarbeidsgrupper på tvers av myndigheter, som jobber for bedre kartlegging av trender, økt samarbeid med næringslivet og bedre informasjonsdeling.    

Les rapporten:

Rapporten «ON TAP Organised Crime and the Illict Trade in Tobacco, Alcohol and Pharmaceuticals in the UK»

 Royal United Services Institute (RUSI) 

Sist oppdatert: 15. mars 2017