Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Rapport om IPR-intensive virksomheters betydning for EUs økonomi

Såkalte immaterialretts-intensive virksomheter står for mer enn 1/4 av sysselsettingen og genererer mer enn 1/3 av den økonomiske aktiviteten i EU. Dette er hovedkonklusjonen i rapporten fra EU-Observatoriet og Det europeiske patentverket (EPO).

Med «immaterialretts-intensive» virksomheter mener vi de virksomhetene som har mer enn gjennomsnittlig bruk av immaterielle rettigheter - per ansatt.

Rapporten som ble publisert høsten 2013 gir faktagrunnlag som skal bidra til å støtte politiske beslutningsprosesser og øke bevisstheten rundt verdien av immaterielle rettigheter blant europeiske borgere. Rapporten gir ingen anbefalinger, men skal presentere objektive data. Resultatene av undersøkelsen skal oppdateres jevnlig slik at det blir mulig å måle fremtidige trender. Det er planlagt å utvide studien til også å gjelde europeiske land som er utenfor EU.

En tilsvarende studie er foretatt i USA. Denne undersøkelsen ble gjort av det amerikanske patentverket (USPTO) og ble publisert i mars 2012.

Det er tenkt at EU-studien skal kunne sammenliknes med den amerikanske undersøkelsen. Metodene som er benyttet er derfor bort tilnærmet like i de to undersøkelsene.

Les rapportene:

EU-undersøkelsen om immaterialretts-intensive virksomheter. Undersøkelsen er tilgjengelig på EU-Observatoriets nettsider.

Den amerikanske undersøkelsen om immaterialretts-intensive virksomheter (PDF) ligger tilgjengelig USPTOs nettsider.

  

Sist oppdatert: 9. april 2015