Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Immaterielle rettigheter har stor betydning for Europas økonomi

En ny europeisk studie konkluderer med at mer enn 42% av den totale økonomiske aktiviteten i EU (ca. 54 milliarder norske kroner årlig) genereres av virksomheter som aktivt bruker immaterielle rettigheter (IPR).

I 2013 gikk EUs varemerkemyndighet (EUIPO), og EUs patentmyndighet (EPO) sammen om å gjennomføre en undersøkelse som ser på bidraget IPR-intensive virksomheter yter til europeisk økonomi.

Resultatet var slående. Fra 2008 til 2010 sto såkalte immaterialretts-intensive virksomheter for mer enn 1/4 av sysselsettingen og genererte mer enn 1/3 av den økonomiske aktiviteten i EU.

Ny undersøkelse bekrefter betydningen av immaterielle rettigheter

I oktober 2016 har EUIPO og EPO publisert en oppdatert undersøkelse med tall som dekker perioden fra 2011-2013. Undersøkelsen bekrefter at immaterielle rettigheter bidrar positivt til Europas økonomi.

Den oppdaterte studien konkluderer med at mer enn 42% av den totale økonomiske aktiviteten i EU (ca. 54 milliarder norske kroner årlig) genereres av IPR-intensive sektorer, og at 38% av all sysselsetting i EU (82 millioner jobber) stammer fra sektorer som aktivt bruker immaterialrettigheter i større grad enn gjennomsnittet. Rapporten konkluderer også med at gjennomsnittslønnen i såkalte IPR-intensive sektorer og virksomheter er mer enn 46% høyere enn i resten av økonomien.

Disse sektorene viser seg også å være mer motstandsdyktig mot økonomiske nedgangstider. En sammenligning av resultatene fra denne studien (for perioden 2011-2013) og resultatene fra den forrige undersøkelsen (som dekker perioden 2008 til 2010) viser videre at IPR-intensive virksomheters bidrag til EUs økonomi har økt i løpet av perioden.

EU's industri er sterk på grønn teknologi

Ifølge rapporten står IPR-intensive sektorer for 90 % av EU's handel med resten av verden. Undersøkelsen konkluderer med at EU står særlig sterkt innen for klima-teknologi, en sektor som sysselsetter 1,2 % av EUs arbeidsstyrke, men skaper 2,1 % av den økonomiske aktiviteten. Sektoren bidrar dermed med en betydelig andel av den positive handelsbalansen mellom EU og resten av verden.

Designintensive industrier – en viktig drivkraft for handel

Europeiske virksomheter utmerker seg også innenfor design. Sektorer som gjør intensivt bruk av design, bidro med mere enn 243 mill. EUR til EUs handelsbalanse i 2013. Designintensive virksomheter genererte 18 % av EUs BNP og skapte 38,7 millioner jobber.

Tilsvarende undersøkelse i USA

En tilsvarende oppdatert undersøkelse, som US Patent and Trademark Office (det amerikanske patent- og varemerkekontor) offentliggjorde i september 2016, viste tilsvarende resultater for den amerikanske økonomien. IPR-intensive sektorers betydning for sysselsettingen og BNP er noe større i Europa enn i USA. IPR-intensive sektorer bidrar også sterkt til USAs utenrikshandel, men i mindre omfang end i Europa. Begge undersøkelsene konkluderer med at lønnen er på 46 % høyere i IPR-intensive sektorer.

 

Her finner du den oppdaterte rapporten fra 2016 om IPR-intensive virksomheters bidrag til EUs økonomi (pdf)

Rapporten fra 2013 om IPR intensive virksomheters bidrag til EUs økonomi (pdf)

Sist oppdatert: 26. oktober 2016