Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Oppsummerende rapport om varemerkeforfalskninger i Europa – omfang og økonomiske konsekvenser

Siden 2013 har EU-Observatoriet for krenkelser av immaterielle rettigheter utført en lang rekke studier for å kartlegge verdien av IPR, hvilke metoder som brukes for å krenke immaterielle rettigheter, samt de økonomiske konsekvensene for bransjer og samfunnet som helhet.

I en undersøkelse utført av Den Europeiske Patentmyndighet (EPO) konstaterte man at bidrag fra såkalt IPR-intensive virksomheter bidrar med ca. 42% av BNP i EU. IPR-intensive virksomheter defineres som virksomheter som bruker immaterielle rettigheter i større grad enn gjennomsnittet.

På grunn av den høye verdien av immaterielle rettigheter, er krenkelser av de sammen rettighetene lukrativt for kriminelle. Ulovlig kopiering medfører vesentlige omkostninger for rettighetshaverne og store tap for økonomien i samfunnet generelt.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av EUIPO og OECD i 2016 ble det estimert at hele 5% av all import til EU var piratkopier, til en verdi av 85 milliarder EUR årlig.

Internett stor distribusjonskanal for piratkopier

De som piratkopierer benytter i stor grad internett som distribusjonskilde for salg av piratvarer. Nettsider med piratkopiert film, musikk, e-bøker, spill og lignende som krenker immaterielle rettigheter har høye annonseinntekter på de ulovlige nettsidene, også fra annonser for legitime merkevarer.

EU-Observatoriet har også kartlagt EU-borgernes holdning til immaterielle rettigheter og deres vilje til å kjøpe piratkopier eller laste ned IPR-krenkende innhold som filmer, musikk etc.

Undersøkelsen viser blant annet at motivasjonen for forbrukerne til å kjøpe piratkopier er lave priser, at varene er lett tilgjengelige og at det generelt er en høy grad av aksept blant folk for å kjøpe slike produkter.

Her finner du rapporten fra EU-Observatoriet (pdf)

Sist oppdatert: 6. juni 2018