Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Økonomiske tap for vin- og spritbransjen i Europa som følge av piratkopier

Vin- og spritbransjen i EU taper milliarder årlig på grunn av piratkopier viser en studie fra EU-Observatoriet. Den omfattende piratkopieringen av alkoholholdig drikke gjør at mangfoldige arbeidsplasser går tapt i bransjen, og enorme skatte- og avgiftsinntekter til statskassen blir unndratt.

Handel med piratkopiert mat og drikke er økende. I slutten av 2015 og i begynnelsen av 2016 utførte Interpol og Europol en omfattende operasjon i 57 land, deriblant Norge. Målet var å avdekke ulovlig handel med piratkopierte mat- og drikkevarer. Store kvanta med piratkopiert alkohol ble beslaglagt i denne aksjonen.

I Hellas ble det blant annet avdekket tre ulovlige produksjonslokaler for piratkopiert alkohol. Politiet beslagla utstyr for produksjon av falske merkelapper, flasker og korker, i tillegg til mer enn 7400 flasker med piratkopiert alkohol. I England fant myndighetene mer enn 10 000 liter med falsk vin, whisky og vodka.

Små og mellomstore bedrifter er taperne

Vin- og spritprodusentene i Europa består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter, med gjennomsnittlig 10 ansatte per virksomhet. Rapporten viser hvordan disse virksomhetene lider under salg av falske varer.

Bransjen i EU taper ca. 12 milliarder norske kroner i året på piratkopiering. Tapte salgsinntekter fører til at ca. 4800 jobber i de lovlige virksomhetene blir borte. Ser man på ringvirkningene til andre nærliggende bransjer går ca. 18500 jobber i tapt EU. Av disse estimeres det at 8600 jobber går tapt i jordbruket, mens man mister 1300 jobber i næringsindustrien.

Statskassene i EU-landene taper også enorme summer på grunn av manglende statsinntekter fra skatt, merverdiavgift og avgifter, som følge av piratkopiert vin og sprit. Det fremkommer i rapporten at myndighetene taper ca. 11 milliarder norske kroner årlig som følge av dette.

Serie av bransjestudier

Rapporten inngår i en rekke av bransjestudier som har til hensikt å kartlegge omfanget av handel med kopivarer. Rapporten om vin- og spritbransjen er den åttende i serien av studier.

Les hele rapporten om vin- og spritbransjen her

Se alle rapportene som EU-observatoriet har publisert til nå på nettsiden til EUIPO

 

Sist oppdatert: 22. august 2016