Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

OECDs rapporter om piratkopiering

Piratvirksomhet er et økende problem globalt. På grunnlag av undersøkelser OECD har utført, er det antatt at verdien av internasjonalt omsatte vareforfalskninger og piratkopier utgjorde ca. 200 milliarder USD i 2005.

Oppdateringen av undersøkelsen fra november 2009 viser at trenden fortsetter. Her kommer det fram at mengden vareforfalskninger og piratkopier omsatt internasjonalt økte med mer enn 25 % fra 2007 og 2009.

OECD har gjennomført flere undersøkelser om piratvirksomhet. I en rapport fra 2007 om de globale økonomiske konsekvensene av piratvirksomhet blir det pekt på følgende hovedårsaker til at dette har et så stort og økende omfang:

  • Milde sanksjoner sett i forhold til annen kriminalitet
  • Forbrukernes holdninger til krenkelser av immaterielle rettigheter
  • Høy fortjeneste med lave inngangskostnader
  • Liten risiko for å bli oppdaget

OECD og EU-Observatoriet utarbeider i 2015 en oppdatert rapport om omfanget og verdien av handel med piratkopierte varer i EU. Rapporten skal etter planen offentliggjøres i 2016.

Tallene i rapporten fra 2008 omfatter bare piratvirksomhet knyttet til fysiske produkter i internasjonal handel. Det finnes en egen rapport fra juli 2009 om digital piratkopiering, og da særlig piratkopiering av musikk, film og programvare over internett.

Les rapportene:

OECD-rapporten om digital kopiering.

OECD-rapporten fra 2008.

Oppdatert OECD rapport fra 2009.

Sist oppdatert: 26. mars 2015