Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Misbruk av små postforsendelser i handelen med piratkopier

EUs varemerkemyndighet (EUIPO) og OECD har i flere studier påpekt at det har skjedd en dreining i måten piratkopier ankommer Europa på. Der piratkopiene tidligere typisk ble fraktet i store konteinerlaster ankommer nå 63% som små postforsendelser, gjerne bestilt på nett.
Postforsendelser_piratkopier1000.jpg
Illustrasjonsbilde: iStock/Tashi-Delek

OECD og EUIPO har nå utført et studie som går mer i dybden av hvordan handelen med piratkopier misbruker systemet med små postforsendelser. De små postforsendelser med piratkopier har blitt et stort problem med tanke på håndheving for tollmyndighetene.

Studiet peker blant annet på at det er avsenderen selv som oppgir informasjon om varene i en forenklet deklarasjon for småpakker før de sendes. Deklarasjonen er typisk i papirform og følger forsendelsen. Fordi informasjonen om produktet ikke verifiseres av andre enn senderen kan det settes spørsmålstegn ved kvaliteten, og det er rom for svindel.

Nedgang i brev, økning i småpakker

Det alminnelige postsystemet hadde i mange år monopol på småforsendelser, men blir nå utfordret på mange områder. Flere aktører har kommet til, og det har vært en markant nedgang i antall brev som sendes.

Samtidig øker markedet for små postpakker. Fra 2010 til 2015 økte antall sendte småpakker med 150%, fra 43,6 millioner i 2011, til 108 millioner i 2015.

Tidkrevende og dyrt å sjekke

Med det store volumet av småpakker er det for tidkrevende for tollmyndighetene i mottakerlandet å sjekke alle pakkene manuelt. Fordi verdien av hver enkelt pakke også er lav, er kostnaden ved inspeksjon høy i forhold til nytten.

Mange rettighetshavere kvier seg for å ta ressurskrevende rettslige skritt for å forfølge en forsendelse av liten verdi med få produkter. Dette fører igjen til at de beslagene tollmyndigheten gjør blir bortkastet, fordi rettighetshaver godkjenner at varene frigis.

Attraktiv fraktmetode for kriminelle

For de som driver handel med piratkopier er små postforsendelser gunstig fordi de ikke risikerer å miste en hel kontainerlast dersom varene blir beslaglagt.

Kriminelle bruker også metoder for å unngå alminnelig postkontroll av småforsendelser. Blant annet brukes internasjonal merking for å gi inntrykk av at forsendelsen kommer fra et annet europeisk land mens den i virkeligheten kommer fra et land kjent for salg av piratkopier.

En annen velkjent metode er at det kommer inn konteinerlaster til land i Europa med lavere grad av tollkontroll, og at piratkopiene sendes videre herfra, da med europeisk opprinnelsesmerking.

Veien videre

Studiet avsluttes med at det gis noen anbefalinger om veien videre. Det fremheves at beslutningstakere bør ta det store antallet med småpakker som inneholder piratkopier, alvorlig. Strømmen av ulovlige varer skader legitime virksomheter og produktene kan utgjøre en helse- og sikkerhetsmessig risiko for forbrukerne.

Det fremheves videre at studiet kan tjenes som underlagsmateriale for å styrke samarbeidet mellom rettighetshaverne, tollmyndighetene, transportører og befraktere og markedsplasser på nett.

Studiet om «Misbruk av små postforsendelser i handelen med piratkopier» finner du her

Les pressemelding om studiet på EUIPOs nettside

 

 

 

Sist oppdatert: 14. desember 2018