Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Hvordan står det til med beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter i land utenfor Europa?

For tredje gang har EU-kommisjonen utarbeidet en «tredjelandsrapport» som identifiserer land utenfor Europa der systemet for beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter (IPR) gir størst bekymring. Ut fra dette gir rapporten en oppdatert liste over såkalte «prioriterte land».

Listen er ikke ment å være en uttømmende analyse av IPR-beskyttelse i verden. De prioriterte landene er ikke nødvendigvis de landene med mest mangelfullt IPR-system, men snarere de landene der mangler forårsaker størst økonomisk skade for EUs interesser. 

Kina fremdeles det høyest prioriterte landet

Kina er fortsatt det høyeste prioriterte landet, slik det også var i tidligere utgaver av rapporten. Andre prioriterte land er India, Tyrkia, Argentina, Indonesia, Nigeria og Saudi-Arabia.

Kina står fremdeles øverst på listen på grunn av det store omfanget og vedvarende problemer med IPR-beskyttelse og håndhevelse. Øvrige EU-studier og beslagstall viser at Kina er opprinnelsen til over 80% av piratkopiene som ankommer EU, både når det gjelder antall varer og verdi.

Områder til bekymring og forbedring

Det trekkes frem i rapporten at Kina har gjort tiltak for å forbedre situasjonen, men at mye fremdeles gjenstår. Blant annet trekkes det frem at IPR-lovgivningen gir stort rom for skjønn slik at den implementeres på ulikt vis, at rettsavgjørelsene på området spriker i ulike retninger, og at utenlandske virksomheter diskrimineres i rettssystemet. 

Tiltakene som er gjort for å motvirke piratkopiering ser ikke ut til å holde tritt med den teknologiske utviklingen og har ikke hjulpe nevnverdig.

På patentområdet settes det spørsmålstegn ved kvaliteten av innvilgede patenter i Kina.

På varemerkområdet pekes på at det registreres et stort omfang med «ond tro» -registreringer. Man ser også at trenden med å unngå direkte varemerkeinngrep med «look alike»-produkter, som kopierer design og emballasje, fortsetter. 

Det trekkes videre frem at velkjente varemerker mangler tilstrekkelig vern og at bevisførselen omkring dette i rettsavgjørelser er uklar.  

Kan hjelpe både beslutningstakere og små og mellomstore bedrifter

Rapporten er en del av EU-kommisjonens innsats for å styrke beskyttelsen og håndhevelsen av immaterielle rettigheter i tredjeland. Den har blitt publisert to ganger siden 2006, den siste i desember 2019.

Målet er å bidra til å kaste lys over og fokusere EU-kommisjonens innsats og ressurser på land og spesifikke bekymringsområder, og dermed forbedre beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter over hele verden.

Rapporten har også som mål å informere rettighetshavere, særlig små og mellomstore bedrifter, om potensielle risikoer knyttet til IPR når de driver virksomhet i tredjeland. Dette kan bidra til at de bedre kan tilpasse forretningsstrategier for å beskytte de immaterielle rettighetene sine.

Rapporten kan også være nyttig for myndighetene i de tredjelandene som trekkes frem.

EU-kommisjonens «tredjelandsrapport» for 2021 finner du her (pdf)

Sist oppdatert: 8. juni 2021