Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Hvilke forretningsmodeller brukes til inngrep i immaterielle rettigheter online?

Lovlige og vellykkede forretningsmodeller på internett har også gitt inspirasjon til de som misbruker andres immaterielle rettigheter ulovlig til egen vinning. Denne rapporten gir en oversikt over hvilke forretningsmodeller som benyttes til inngrep i immaterielle rettigheter online.

Rapporten, som er publisert av EUIPO gjennom EU Observatoriet, viser til mange forskjellige eksempler på ulovlig virksomhet. Studien tar blant annet for seg «business-to-bussiness»-modeller, «business-to-consumer»-modeller, «consumer-to-consumer»-modeller, betalingsløsninger, apper, annonsering og Cloud Computing.

Studien avdekker at de ulovlige forretningsvirksomhetene benytter avansert teknologi, som for eksempel avansert søkeoptimalisering. Mange av de ulovlige nettsidene er svært godt designet, og tilbyr velorganisert kundeservice og returordninger. Levering av piratkopier til kundene foregår gjerne gjennom velrennomerte fraktselskaper.

Metoder som innebærer misbruk av immaterielle rettigheter benyttes også til å spre datavirus.

Rapporten er ett av tiltakene i en større satsing, der målet er å kartlegge forretningsmodeller, forsyningskjeder og rollen til ulike mellomleddsvirksomheter, som gjennom sin forretningsdrift legger til rette for inngrep i immaterielle rettigheter.

25 ulike forretningsmodeller identifisert og analysert

Studiet har avdekket 25 ulike forretningsmodeller, som blir nærmere kartlagt:

  • Fem ulike forretningsmodeller der immaterialrettigheter er misbrukt i domenenavnet
  • Fem modeller hvor salg og markedsføring foregår via tredjepart eller sosiale medier
  • Fem modeller der immaterialrettigheter er misbrukt på Darknet (internetts skjulte "underverden")
  • Fem modeller der immaterielle rettigheter misbrukes som middel i alminnelig svindel
  • Fem modeller med ulovlig deling av digitalt innhold.

Systematisk misbruk av domenenavnsystemet

Ett av eksemplene rapporten trekker frem er systematisk misbruk av domenenavnsystemet. Populære domenenavn utnyttes og kjøpes opp i det de løper ut, for å kanalisere trafikk til nettbutikker som selger falske varer.

I fase to av studiet, som publiseres senere, vil EU Observatoriet se nærmere på avanserte metoder for misbruk av domenenavnsystemet.

Rapporten finner du på nettsiden til EUIPO:

Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights (PDF)

Sist oppdatert: 1. august 2016