Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Hva mener unge europeere om immaterielle rettigheter?

EU-Observatoriet har publisert sin andre studie som tar for seg unge europeeres forhold til immaterielle rettigheter. Studiet er gjennomført blant 23 500 ungdom mellom 15 og 24 fra hele EU.

Gjennom sitt digitale liv støter unge europeere på opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter daglig. Ungdom er både nåværende og fremtidige brukere av IP-systemet, og det er viktig å få en forståelse for unges adferdsmønster, enten de respekterer eller ignorerer andres IP-rettigheter.

Det ble foretatt en tilsvarende studie i 2016. Hensikten med å gjenta studien med jevne mellomrom er å kunne se nye trender og tendenser. Et av hovedfunnene fra 2019 studien er at resultatene er svært like resultatene fra 2016 studiet. Det er likevel noen interessante funn som viser seg.

En tredjedel av unge har har brukt, spilt, lastet ned eller streamet digitalt innhold fra ulovlige kilder de siste 12 månedene. Dette er en nedgang på fem prosent fra 2016. På den annen side er det en svak oppgang i kjøp av piratkopier blant 15 til 24 åringer.

I hvilken grad tilegner europeisk ungdom seg musikk, film og TV programmer ulovlig?

Over 90% av de spurte strømmer og laster ned musikk (97%) filmer /serier(94%) og spill (92%). Ungdom er opptatt av kvalitet og sikkerhet når de velger digitalt innhold. Det er sjelden at ungdom kun bruker ulovlige kilder for å få tilgang til digitalt materiale.

En tredjedel av unge har har brukt, spilt, lastet ned eller streamet digitalt innhold fra ulovlige kilder de siste 12 månedene. Dette er en nedgang på fem prosent fra 2016. På den annen side er det en svak oppgang i kjøp av piratkopier blant 15 til 24 åringer.

Resultatet viser at 80% av de spurte sier de bruker lovlige kilder, mens 21% sier at de bevisst har brukt, spilt, lastet ned eller streamet digitalt innhold fra ulovlige kilder de siste 12 månedene. 12 % sier de har brukt ulovlige kilder uten å være klar over det. Det er lavere tall for de som sier de har brukt ulovlige kilder i 2019 enn i 2016.

De som bevisst bruker ulovlige kilder online gjør det i særlig grad for å se filer og serier. Når det gjelder musikk har det vært en nedgang på 17% for ulovlig strømming og nedlasting siden 2016.

Ungdom oppgir pris og mangel på lovlige tjenester som hovedgrunner for at de strømmer og laster ned digitalt innhold fra ulovlige kilder. 56% oppgir pris som hovedgrunn, men dette er en nedgang på 10% siden 2016. 

I hvilken grad kjøper europeisk ungdom piratkopierte varer?

Hele 94% av europeisk ungdom oppgir å ha handlet på nett de siste 12 månedene. Det de kjøper online er i hovedsak klær, sko og tilbehør. De er opptatt av kvalitet og sikker betaling når de netthandler.

Siden 2016 har det vært en svak stigning, fra 22% til 25%, av unge som har kjøpt piratkopier online. Av de som kjøpte piratkopier på nett gjorde 13% dette bevisst, mens 12% gjorde det utilsiktet.

 

Du finner rapportene på nettsidene til EUIPO:

2019 Intellectual Property and Youth Scoreboard (pdf)

2016 Intellectual Property and Youth Scoreboard (pdf)

 

Sist oppdatert: 19. desember 2019