Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Hva koster det egentlig for bedrifter å avsløre piratkopier og håndheve rettighetene sine?

EU Observatoriet har gjennomført en studie for å kartlegge bedriftenes kostnader forbundet med håndtering av immaterialrettsinngrep. Den viser at håndheving av immaterielle rettigheter er en stor økonomisk byrde for mange bedrifter i Europa.

Studien har tatt for seg 1291 ulike virksomheter i 14 ulike EU land. Både store og mindre virksomheter er representert.

Følgende kostnader ble undersøkt:

  • Personalkostnader forbundet med håndheving av immaterialrettigheter
  • Kostnader til ekstern juridisk bistand
  • Utgifter til domstolen forbundet med rettslige prosesser for retten
  • Lager- og destruksjonskostnader (ved tollbeslag)
  • Andre inngrepsrelaterte kostnader

Kostnadene varierer etter størrelsen på virksomheten

I gjennomsnitt bruker virksomhetene i undersøkelsen ca. kr 1.100.000,- per år på håndheving av immaterialrettighetene sine. Men det er stor variasjon på kostnadene avhengig av størrelsen på virksomheten.

I små bedrifter med færre enn 50 ansatte er gjennomsnittlige kostnader til håndheving på ca. kr 800.000,- per år.

I mellomstore bedrifter med 50-250 ansatte er gjennomsnittlige kostnader på ca. kr 1.000.000,-.

For store virksomheter med mer enn 250 ansatte er gjennomsnittlige kostnader på ca. kr 1.500.000,- per år.

Personalkostnadene den største utgiftsposten

Det er personalkostnader forbundet med håndhevingen som utgjør den største utgiften for bedriftene. Denne utgiftsposten utgjør 32% av samlede kostnader. Deretter kommer kostnader forbundet med lager og destruksjon ved tollbeslag, som utgjør 21% av kostnadene. Den tredje største kategorien er utgifter til ekstern juridisk bistand, som står for 17%. Rekkefølgen på fordelingen av kostnader var den samme uavhengig av størrelsen på virksomheten.

Størst økonomisk byrde for små virksomheter

Tallene fra undersøkelsen viser at håndheving av immaterialle rettigheter er en økonomisk byrde spesielt for de små bedriftene. For disse utgjør håndtering og håndheving av immaterialrettigheter nesten 10% av de totale lønnskostnadene.

Undersøkelsen understøtter resultatene i det tidligere SME Scoreboard studien (pdf), som konkluderer med at høye kostnader er en betydelig barriere mot at små og mellomstore virksomheter registrerer og håndhever immaterielle rettigheter.

Her finner du studien Privat costs of enforcement of IPR 2017 (pdf)

Sist oppdatert: 24. mars 2017