Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Handel med piratkopier blant de 10 største kriminalitetstruslene Europa står overfor - prioritert område i 2022-2025

Europol har nylig kommet med en rapport som utpeker handel med piratkopier som et av de 10 største kriminalitetstruslene i Europa. Nå har EU vedtatt å prioritere kampen mot denne formen for økonomisk kriminalitet gjennom en fireårsplan kalt EMPACT.

Hvert fjerde år kommer EUROPOL (det europeiske byrået for politisamarbeid) med en rapport kalt SOCTA som identifiserer skifter i de største kriminalitetstruslene Europa står overfor. Den siste SOCTA-rapporten ble publisert i april 2021, og fokuserer på hvordan organiserte kriminelle infiltrerer og undergraver europeiske samfunnsstrukturer, økonomi og kultur.

Med utgangspunkt i SOCTA-rapporten vedtok EUs ministerråd i mai 2021 en fireårsplan kalt EMPACT, hvor det pekes ut 10 prioriterte områder for bekjempelse av organisert kriminalitet i Europa. Den nye EMPACT-planen inkluderer en ny prioritering av økonomisk kriminalitet, som blant annet omhandler piratkopierte varer spesielt.

Hva er EMPACT

Innenfor det tverrfaglige og etteretningsledede EMPACT-rammeverket jobber EU-land, byråer og andre aktører tett sammen for å løse viktige kriminalitetstrusler. Det brukes blant annet virkemidler som opplæring av politiet og felles operative tiltak, for å bryte ned kriminelle nettverk, deres strukturer og forretningsmodeller.

Særlig trussel med falske varer på nett

Både SOCTA og EMPACT fremhever handelen med piratkopier og distribusjonen av falske varer på nett. Dette skyldes særlig at denne handelen genererer store summer til organiserte kriminelle, og at falske produkter utgjør en helse- og sikkerhetsmessig trussel mot forbrukerne. Gjennom nettet har de organiserte kriminelle direkte tilgang til markedet og forbrukerne.  

Piratkopiering er et av fokusområdene i SOCTA og EMPACT, sammen med annen alvorlig organisert kriminalitet, som blant annet narkotika-, våpen- og menneskehandel.

Les ministerrådets EMPACT plan 2022-2025 (pdf)

Les mer om Europols SOCTA-rapport 2021

Sist oppdatert: 8. juni 2021