Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

EUROPOLs trusselrapport om organisert kriminalitet

EUROPOLs siste rapport om truslene fra organisert kriminalitet peker ut IPR-kriminalitet som et av fokusområdene fremover.

Hvert annet år utgir EUROPOL en rapport om alvorlig organisert kriminalitet. Den er basert på dybdeanalyserer og gir anbefalinger om hvordan vi kan bekjempe de viktigste kriminalitetstruslene Europa står overfor. Den siste rapporten ble publisert i mars 2013.

Rapporten fremhever IPR-kriminalitet som ett av syv fokusområder som bør prioriteres fremover. De øvrige prioriterte områdene er blant annet menneskehandel, narkotika, nettkriminalitet og hvitvasking.

Sterk økning i beslaglagte varer som truer helse og sikkerhet

Det har vært en sterk økning i antall beslaglagte varemerkeforfalskede varer som er en trussel mot helse og sikkerhet. Det dreier seg blant annet om mat og drikkevarer, kosmetiske produkter, medisiner, elektriske husholdningsprodukter og leker.

Relativt lave strafferammer og høy profitt for handel med forfalskede varer tiltrekker seg i stadig større grad organisert kriminalitet.

Rapporten viser videre at piratkopiering har høye samfunnsøkonomiske konsekvenser. Forfalskede varer fører til tap av milliarder i den europeiske økonomien, i form av ubetalte skatter og avgifter. Lovlige virksomheter får redusert salgsvolumet og fortjenesten, som igjen fører til at overskuddet til videre investeringer i det legale markedet blir lavere.

Det fremheves også at forfalskede varer har en betydelig innvirkning på miljøet. For eksempel inneholder varemerkeforfalskede plantevernmidler stoffer som ikke er testet og som kan forurense jord og overflatevann. Slike midler kan potensielt forårsake alvorlig skade på mennesker og miljø.

Les rapporten fra EUROPOL:

EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA 2013)

 

Sist oppdatert: 20. mars 2015