Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Europols trusselrapport 2021 har piratkopierte varer som prioritert område

Hvert fjerde år publiserer Europol SOCTA-rapporten. Dette er en dybdeanalyse av trusselen organisert kriminalitet utgjør for Europa den kommende perioden. Rapporten identifiserer skifter i trusselbildet, og kartlegger hvordan kriminelle nettverk opererer.
socta2021-rapport.jpg
Rapportens forside

Rapporten gir innsikt i Europas kriminelle underverden basert på analyser av tusenvis av saker og etterretningsinformasjon.

Fokusområder i 2021-rapporten

Årets rapport har overskriften «A corrupting Influence: The infiltration and undermining of Europa’s economy and society by organised crime». Rapporten som gjelder for perioden 2022-2025 tar for seg hvordan organisert kriminalitet i Europa sakte men sikkert truer med å undergrave samfunnet, økonomi og institusjoner.

Det er registrert en markant økning av organisert kriminalitet i Europa, og det advares mot langtidseffekten av covid-19-pandemien. Pandemien kan ha lagt en langvarig og gunstig grobunn for organiserte kriminelle i de europeiske landene.

Det pekes særlig på utstrakt bruk av korrupsjon, infiltrasjon og utnyttelse av lovlige forretningsstrukturer for alle typer av kriminalitet. Videre fremheves det at parallelle finansielle systemer muliggjør at kriminelle kan hvitvaske, flytte og investere store summer med profitt.

Piratkopiering på listen over de største kriminalitetstrusslene Europa står overfor

Rapporten trekker frem elleve kriminalitets-områder som anses å utgjøre de største trusslene den neste fireårs perioden. På listen blant narkotika, menneskehandel, og våpenhandel står også piratkopierte varer og inngrep i immaterialrettigheter.

Særlig trekkes det frem at handelen med piratkopier genererer store summer til organiserte kriminelle, og at falske produkter utgjør en helse- og sikkerhetsmessig trussel mot forbrukerne.

Piratkopierte varer utgjør også en alvorlig miljøtrussel. SOCTA-rapporten trekker frem et eksempel med at piratkopierte, ofte svært giftige sprøytemidler til landbruket selges i stor skala.

Det pekes deretter på at handelen med piratkopier og distribusjonen av falske varer i stor grad skjer på nett, der bakmennene har direkte tilgang til kundene.

Europols nyhet om rapporten (Du finner en lenke til rapporten på denne siden).

Sist oppdatert: 1. juni 2021