Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

EUROPOLs trusselrapport 2017 om organisert kriminalitet omfatter piratkopiering

Salg av piratkopier står også i 2017 på EUROPOLs liste over Europas største kriminalitetstrusler. Det fremheves særlig at nettet er den største distribusjonskanalen som organiserte kriminelle benytter seg av.

Salg av piratkopier står også i 2017 på EUROPOLs liste over Europas største kriminalitetstrusler. Hvert annet år utgir EUROPOL en rapport om alvorlig organisert kriminalitet. Rapporten er basert på dybdeanalyser, og gir anbefalinger om bekjempelse av de viktigste kriminalitetstruslene Europa står overfor. 

Handel med piratkopier er fokusområde i rapporten sammen med blant annet narkotika, menneskehandel, våpenhandel, nettkriminalitet, miljøkriminalitet og svindel. 

Organiserte kriminelle raskt ute med å bruke ny teknologi

Alvorlig og organisert kriminalitet i EU kjennetegnes av store variasjoner når det kommer til ulike former for kriminell aktivitet. En felles tendens er likevel at kriminelle omstiller seg raskt og tar i bruk ny teknologi som de bygger opp ulovlige forretningsmodeller rundt. 

At kriminelle benytter seg av teknologi er ikke noe nytt, men utviklingen med hensyn til hvor raskt de nå tilpasser seg, og graden av innovasjon bak den ulovlige virksomheten, gjør at dette krever spesielt fokus. 

I denne rapporten trekkes det særlig frem at organiserte kriminelle i stor grad opererer på internett og ved å benytte seg av det nyeste innen andre former for teknologi (som droneteknologi, automatisert logistikk og avansert teknologi for trykking).

Hvorfor EUROPOL anser piratkopiene som trussel

SOCTA rapporten trekker frem at piratkopiering utgjør en trussel mot forbrukernes helse og sikkerhet fordi produkter som mat og drikkevarer, plantevernmidler, leketøy, og legemidler omsettes av organiserte kriminelle i stort omfang. Organiserte kriminelle tjener enorme summer på salg av piratvarer. 

Handelen mellom Kina og Europa har vært sterkt økende de siste årene, og Kina er fremdeles hovedkilden som piratkopiene kommer fra.

Piratkopiene omsettes online

At piratkopiene utgjør en helse og sikkerhetsmessig risiko ble også fremhevet i den foregående SOCTA rapporten fra 2013, og i oppdateringen fra 2015.

Nytt med rapporten fra 2017 når det gjelder piratkopiering er at det særlig fremheves at nettet er den største distribusjonskanalen som organiserte kriminelle benytter seg av. Dette henger igjen sammen med at forretningsmodellene til organiserte kriminelle er avhengig av tre nøkkelfaktorer, nemlig dokumentforfalskning, hvitvasking og online handel med ulovlige varer.

Falske dokumenter: De kriminelle nettverkene er avhengige av falske transportpapirer og tolldeklarasjoner, falske identitetspapirer, falske visum og reisedokumenter eller falske arbeidskontrakter. Også ekte dokumenter er gjenstand for salg eller utleie på det svarte markedet.

Online handel med ulovlige varer: Online handel med ulovlige varer omfatter handel med piratkopier i stort omfang. Men nettet er også organiserte kriminelles markedsplass for handel med narkotika, våpen, forfalskede dokumenter og falske penger. 

Hvitvasking: Profitt fra for eksempel piratkopiering hvitvaskes og går inni den lovlige økonomien. Hvitvaskerne er raskt ute med å benytte ny teknologi som for eksempel anonyme betalingsmetoder. De benytter falske dokumenter og åpner bankkontoer i falskt navn eller oppretter stråselskaper. Ifølge rapporten tilbyr hvitvaskerne sine tjenester til både organiserte kriminelle og terroristorganisasjoner.

Her finner du EUROPOLs trusselrapport SOCTA 2017

Sist oppdatert: 15. mars 2017