Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

EU kommisjonens statistikk over beslaglagte piratkopier– 2016

Tollmyndighetene i EU beslagla over 41 millioner piratkopierte varer i 2016. Beslag av falske produkter som kan utgjøre en helse og sikkerhetsmessig risiko for forbrukerne steg betraktelig det siste året, fra 25,8% i 2015 til 34,2% i 2016.

Dette er alminnelige husholdningsprodukter som for eksempel piratkopierte mat og drikkevarer, kroppspleieprodukter, legemidler, leketøy og elektriske husholdningsprodukter. Målt etter antall artikler stod leker for 17% av beslagene og matvarer for 13%.

Kina fremdeles hovedkilden for piratkopier

Kina er fremdeles opprinnelseslandet for den største andelen av piratkopier som ankommer Europa. Over 80% av piratkopiene stammer herfra. Hong Kong, Vietnam, Tyrkia og India er også blant «topp syv» opprinnelsesland.

Samarbeid mellom Toll og rettighetshaverne

Hvis det foreligger mistanke om at noen krenker rettigheter ved å importere piratkopierte varer, kan rettighetshavere levere inn søknad og be tollmyndighetene i EU om assistanse. Det kan søkes om assistanse i samtlige EU land eller i det enkelte EU landet (norske rettighetshavere med rettigheter i EU land kan også be om assistanse).

Det påpekes i rapporten fra EU kommisjonen at det er viktig med et tett samarbeid mellom toll og rettighetshaverne, og at tollmyndighetene er avhengige av kvalitetssikret og oppdatert informasjon fra rettighetshaverne i søknad om assistanse.

Antall søknader om assistanse øker år for år. Fra 2013 til 2016 har antall søknader økt fra 26.865 til 35.815. Tollmyndighetene har også anledning til å beslaglegge varer som mistenkes å være piratkopier på eget initiativ, men dette står kun for 2% av beslagene. Alle øvrige beslag i 2016 skjedde på bakgrunn av rettighetshavers søknad om assistanse.

Les EU kommisjonens statistikk over beslaglagte piratkopier for 2016:

Report on EU customs enforcement of intellectual property rights - Results at the EU border 2016 (PDF)

 

Sist oppdatert: 9. august 2017