Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

25% av unge europeere bruker ulovlige kilder til nedlasting

En ny omfattende undersøkelse viser at 25% av unge europeere innrømmer at de bevisst bruker ulovlige kilder for å laste ned film, TV-serier, spill, musikk og annet digitalt innhold fra internett.

Undersøkelsen, IP Youth Scoreboard 2016,  har samlet omfattende materiale og intervjuet unge mellom 15 og 24 år fra alle de 28 medlemslandene i EU.

På spørsmål om hvorfor de bruker ulovlige kilder svarer de fleste at de gjør det fordi det er gratis eller billigere enn å bruke de lovlige tilbudene. Mange mener også at det er lettere og raskere å finne innholdet de er ute etter på de ulovlige sidene. En fjerdedel mener at de ikke gjør noe galt når de bruker ulovlige kilder for å se på innhold til privat bruk.

Forskjell på holdninger til ulovlig digitalt innhold og piratkopierte varer

Undersøkelsen viser at det er stor forskjell på unges holdninger når det gjelder å benytte ulovlige kilder til filmer, musikk, spill og annet digitalt materiale, og å kjøpe piratkopierte varer på nettet.

Mens toleransen er stor for å bruke ulovlige kilder for å få tilgang til digitalt materiale er det store flertallet skeptiske til å kjøpe piratkopierte produkter.

Unge er kritiske til kvaliteten på piratkopiene, manglende forbrukerrettigheter, usikre på sikkerheten rundt betalingen og usikre på om varen blir levert eller kommer i tide. De er også klar over at det er risiko for at kontoopplysninger blir misbrukt av de som selger piratkopier. De ønsker ikke å utsette seg for svindel, som kan medføre større tap enn bare kjøpsbeløpet.

Mangel på kunnskap og informasjon

Undersøkelsen avdekker at unge europeiske borgere føler at det er mangel på informasjon om immaterialrettigheter, og at den informasjonen som finnes ikke er tilpasset dem.

Fokusgruppene uttrykker i undersøkelsen at de selv ikke aktivt søker informasjon om emnet, og at de føler at de er lite informert på området. Mange kan ikke huske at de har fått informasjon om dette emnet overhode.

Budskap

Når fokusgruppene ble forelagt eksisterende informasjonsmateriell er det ulik respons på budskapene. Noen av budskapene skapte motvilje snarere enn sympati. For eksempel ble argumentet om at artistene taper penger ved at folk bruker ulovlige kilder for digital nedlastning dårlig mottatt.

Unge mellom 15 og 24 er av den oppfatning at artistene ikke trenger pengene og synes argumentet er belærende. Budskapet om at ulovlig nedlastning er tyveri oppfattes heller ikke som riktig eller rettferdig, og oppleves som nedlatende.

Respondentene er mer mottakelige for et budskap som forteller om personlige helse og sikkerhetsmessige konsekvenser for en selv, men det avdekkes ulik oppfatning av ulike budskap i de forskjellige EU landene.

Undersøkelsen er en del av tidligere studier

Undersøkelsen om unges syn på immaterielle rettigheter (IPR) er en oppfølger av en tidligere omfattende undersøkelse fra 2013 om europeeres holdninger til IPR.

Her ble det avdekket at særlig unge mellom 15 og 24 har en høyere toleranse for ulovlig nedlasting og liten forståelse for hvordan immaterielle rettigheter bidrar til kreativitet, arbeidsplasser og økonomisk vekst. Denne studien retter derfor spesielt fokus på unge europeeres syn på immaterielle rettigheter, slik at man bedre kan forstå deres holdninger.

IP Youth Scoreboard 2016 fra EUIPO (PDF).

 

Sist oppdatert: 13. april 2016